Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2014

nightsecret
- Skąd Ty umiesz takie rzeczy?
- Zimne ręce dobra w łóżku. 
— polecamalkoholdużoalkoholu

December 27 2013

nightsecret
Może trzeba zacząć od nowa? Zapomnieć? 
— sama ja

October 31 2013

nightsecret
Jestem bardzo zmienny, ale myślę o Tobie cały czas w ten sam sposób. W ten sam słodki sposób. 
— on
nightsecret
Czasami myślę o Tobie mocno i chce mi się z tobą rozmawiać. 
— on
Reposted bybananowyczipsxDnolovenofreedomToshi

October 30 2013

nightsecret
Chciałbym mieć Cię bliżej. 
— on

October 29 2013

nightsecret
- Gdzie moja wódka? 
- Jak to Twoja? 
- A mam się zapytać gdzie mój seks? 
- Będzie wódka to i seks się znajdzie.
— historia pewnego zakładu
Reposted byjamateriazapominaniecelukrecjaSkye
nightsecret
- Wiesz, co mają chłopcy po przebudzeniu? 
- Ochotę na wszystko co niegrzeczne?
- Mądra dziewczynka. 
— on
Reposted bybeginagainchinas
nightsecret
- Chodź.
- Po co? 
- Pobawimy się brzydko jak kiedyś. 

— on
Reposted byczarnefantazjerudgierdchinasbonniearielundine
nightsecret
 - Myślę o Tobie. 
 - Ciągle?
 - Tak. 
 - Chciałbyś to zmienić?
 - Tak, bo nie zasługujesz na moje myśli. 
— on kiedyś
Reposted byczarnefantazjebeginagain

May 23 2013

nightsecret
- To odezwij się, kiedy będziesz gotowa. 
- Jak chcesz. 
- Ciebie chcę. 
— on
Reposted bydodomudalekopraesens

May 03 2013

nightsecret
Tak bardzo chciałam Ci wszystko powiedzieć, ale boję się zazdrości. Pomimo tego, że uważasz się za mojego przyjaciela. 
— ona
Reposted bylobussanairda

May 01 2013

nightsecret
Zabawne. Wracając, myślałem o Tobie. 
— on

April 24 2013

nightsecret
Chyba po prostu uszło z nas życie, uczucie. Coś umarło. 
— on
Reposted byostramonia90 ostramonia90

April 22 2013

nightsecret
Kręci Cię jeszcze podniecanie starszych chłopców? 
— on
Reposted bylobuss lobuss
nightsecret
- A jaka powinnam być? 
- Ciepła. Wskakiwać mi na kolana. Całować mnie po twarzy. 
— on
Reposted bykoochaamOleemarcix
nightsecret
- Chcę mi się ciebie. 
- Mam się bać? 
- Tak. Złącz uda. 
— on
Reposted bydodomudalekomajakmichelangelopraesensspis-rzeczy-ulubionychaleks17strawberryloveloveaddicted

April 21 2013

nightsecret
A dzisiaj nie zasnę. Specjalnie dla Ciebie. To chore. 
— ona
nightsecret
- A teraz jeszcze myślisz? 
- Myślę. 
— ona i on

April 17 2013

nightsecret
Jesteś, malutka? 
— on
Reposted byumre20wrzesnia umre20wrzesnia
nightsecret
Tak nagle sobie o mnie przypomniałeś? 
— ona o nim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl